CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Marketing    Reference    Soliditet, s.r.o.    Design aplikace Preventor

Design aplikace Preventor

Název projektu:Design aplikace Preventor
Zadavatel:Soliditet, s.r.o.
Termín:listopad 2009

V roce 2009 jsme pro společnost Soliditet realizovali kompletní design nové aplikace Preventor.

Preventor je unikátní program, který obdobně jako antiviry hlídají počítač, hlídá bezpečnost vašeho podnikání. Preventor po instalaci do počítače automaticky monitoruje negativní signály o firmách a  varuje jak před úpadky a insolvencemi,  tak před potenciálně problematickými firmami.

Preventor automaticky sleduje vaše obchodní partnery a hlídá negativní i pozitivní signály, které ovlivňují jejich solventnost. 

Ke sledovaným událostem patří:

  • Konkursy, insolvence, likvidace – včetně průběhu
  • Insolvence fyzických osob nepodnikajících
  • Platební chování u cca 135 000 firem
  • Dluhy registrované u inkasních agentur
  • Skóringové hodnocení pravděpodobnosti úpadku

Informace o konkursech, likvidacích či insolvencích jsou velmi dùležité pro přihlášení pohledávek v rámci nového insolvenčního zákona. Informace o platební morálce, registrovaných dluzích a skóringovém hodnocení jsou však v řadě případù mnohem důležitìjší, jelikož upozorňují na hrozící nebezpečí dříve, než je prohlášen insolvenční návrh. Díky včasné prevenci tak můžete ušetřit řadu finančních prostředkù za vymáhání pohledávek či jejich odpis z účetnictví.

Rozsah dat je v případě platebního chování a registrovaných dluhù v ČR zcela unikátní. Platební chování monitoruje Preventor u více než 135 000 firem na objemu více než 6 000 000 faktur. Dlužnická data pochází nejen z veřejných zdrojù typu VZP ale také od více než 10 inkasních agentur pùsobících v České republice a Slovenské republice. Na rozdíl od většiny monitoringù – Preventor již při prvotním načtení IČ/RČ hromadně prověří všechny vložené subjekty a doplní k nim nejaktuálnìjší data. Následně automaticky monitoruje sledovaný okruh firem a upozorňuje vás na problematické partnery. 

Preventor však nesleduje pouze negativní změny, ale také pozitivní změny v platebním chování, ve výši registrovaného dluhu či odmítnutí insolvenčního návrhu. Díky tomu mùžete k vašim obchodním partnerům přistupovat zcela individuálně.