CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Webdesign    Webdesignové služby    Programování stránek

Programování stránek

Při programování internetových stránek vycházíme z osvědčené platformy LAPMP.

LAMP je zkratka, která v informatice označuje sadu svobodného softwaru používaného jako platforma pro implementaci dynamických webových stránek. Zahrnuje tyto technologie:

  • Linux – operační systém
  • Apache – webový server
  • MySQL – databázový systém
  • PHP, Perl nebo Python – skriptovací programovací jazyky

Jednotlivé technologie se vyvíjejí samostatně a podle preferencí tvůrce webových stránek mohou být nahrazeny alternativami (např. Perl nebo Python místo PHP, PostgreSQL, Oracle místo MySQL apod.), nicméně výše popsaná hierarchie definuje charakteristický přístup k vývoji a údržbě webových aplikací a zkratka LAMP je používána i pro řešení, jejichž komponenty mají jiná počáteční písmena.

Tuto službu jsme realizovali na projektech: