CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Klientská sekce    Technická podpora    Mozilla – vytvoření poštovního účtu + SMTP authentifikace

Mozilla – vytvoření poštovního účtu + SMTP authentifikace

V nástrojové liště vyberte Edit » Mail & Newsgroups Account settings...

0.krok

Vyberte Outgoing Server (SMTP) a vyplňte dle obrázku s uživatelským jménem stejným jako název účtu a pokračujte » Add Acount..

1.krok

» Next

3.krok

Vyplňte název příchozího serveru mail.cdi.cz » Next

3.krok

Vyplňte jméno, které se bude zobrazovat v e-mailové adrese a e-mail » Next

4.krok

Vyplňte uživatelské jméno shodné s názvem účtu » Next

5.krok

Vyplňte název účtu » Next

6.krok

Konec » Finish

7.krok

Technická podpora