CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Software    Reference    Benefity, a.s.    Aplikace Benefity

Aplikace Benefity

Název projektu:Aplikace Benefity
Zadavatel:Benefity, a.s.
Termín:únor 2011

Zadání:

Cílem projektu  tvorby aplikace Benefity bylo vyvinout zcela novou aplikaci, která bude dimenzována pro desitisíce uživatelů, bude napojena na systémy 3. stran zákazníků (SAP, interní systémy) a společnosti Benefity, a.s. (Helios) a zároveň dodrží podobnou filozofii ovládání, jako původní aplikace, kterou společnost Benefity, a.s. a její zákazníci využívali.

Výsledek:

Aplikace benefity je moderní internetové softwarové řešení, které pokrývá celý proces odměňování a nakupování zaměstnaneckých benefitů v rámci systému Benefity. V současné době je využíváno desítkami tisíc uživatelů v České republice pro nákup zaměstnaneckých benefitů, administraci zaměstnaneckých benefitů, reporting o transakcích na straně HR zákazníka a autorizaci nákupů.

Popis řešení:

Abychom dosáhli projektových cílů a omezili rizika na minimum, provedli jsme detailní systémovou analýzu, která zachycovala budoucí stav aplikace. Klíčové funkce budoucího systému byly poté konzultovány s klíovými uživateli systému na straně zákazníka Benefity, a.s.

Po akceptaci systémové analýzy jsme začali s intenzivním vývojem software na zakázku celé aplikace s průběžným testováním. Součástí interních testů byly průběžně prováděny UAT (uživatelské akceptační testy) na straně zákazníka, čímž byla plněna akceptační kritéria.

Po cca 6 měsíčním vývoji byly provedeny testovací migrace a v únoru 2011 byla aplikace spuštěna do produkčního provozu.

Celé řešení nyní běží na zabezpečeném dedikovaném serveru v datovém centru s dohledem 24x7 a je neustále a intenzivně rozvíjeno dle aktuálních potřeb klienta.

Použité technologie:

  • Linux
  • Apache
  • MySQL
  • PHP
  • Java
  • XML-RPC
  • SOAP
  • Single sign-on
  • Enterprise Architect (Systémová analýza)
  • Axure (wireframy)

Uživatelé systému:

Uživatelé v rámci společnosti Benefity, a.s. (administrace) a zaměstnanci společností CET 21, CITIBANK, Ernst & Young, Heineken, ICZ, NESS Czech, PPAS - Plzeňský Prazdroj, Raiffeisen Bank, Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech (TPCA), T-Mobile + desítky dalších