CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Software    Softwarové služby

Softwarové služby

Zaměřujeme se na vývoj specializovaných softwarových aplikací pro nejrůznější obory.

Jak postupujeme

Základním principem naší spolupráce s Vámi je pochopení Vašich potřeb. Ty zdokumentujeme ve výstupech úvodních analýz vytvořených ve spolupráci s klíčovými uživateli budoucího softwarového řešení. Analýzu potřeb následně rozpracujeme do systémových analýz, které se předávají k souhlasu a případnému doplnění klientovi. Vypracovaný dokument se stává součástí zadávací dokumentace a současně akceptačním kritériem pro posouzení výsledného řešení.

Po analýze stanovíme pevné ceny za realizaci. V průběhu vývoje software průběžně interně testujeme. Po dokončení otestované verze projektu jsou testovací verze nahrazeny testy uživatelskými, které realizuje zákazník. Po otestování funkční aplikace je vyvinutý produkt uvolněn do produkčního provozu, který udržujeme pod dohledem supportového centra CDI.CZ.

Jsme stále s Vámi

Naše spolupráce tímto však nekončí. Jsme připraveni na další rozvoj aplikací podle Vašich aktuálních potřeb po celou dobu životnosti dodané aplikace. Plný servis pro Vás zahrnuje i možnost financovat vývoj aplikací pomocí leasingu.

Úvodní studie

Rychlý způsob analytického pohledu na uvažované softwarové řešení, který umožní odkrýt obrysy budoucího systému.

Procesní analýza

Zmapování vnitropodnikových procesů či procesů při komunikaci s dodavateli, odběrateli, pobočkami či jinými obchodními partnery.

Systémová analýza

Detailní zmapování a popis plánovaného informačního systému, pro přesnou definici rozsahu budoucího projektu.

Programování

Profesionální zakázkové programování softwarových aplikací, které vycházejí ze zadaných požadavků zákazníka.

Testování

Testování softwarových aplikací je jedním ze standardů uplatňovaných v našich projektech. Pouze kvalitně otestované aplikace jsou připraveny pro testování na straně zákazníka a následné nasazení do produkčního provozu.

Provoz/serverhousing

Bezproblémový provoz dodaných aplikací včetně zajištění serverové základny pro umístění databázových a aplikačních serverů. Disponujeme zabezpečeným datacentrem splňujícím nejvyšší nároky na bezpečnost uchovávaných dat.

Technická podpora

Poskytujeme neomezenou technickou podporu dodaných softwarových aplikací - standardní a nadstandardní zásahy pro zajíštění bezproblémového běhu dodaných řešení.

Projektové řízení

Metodika projektového řízení obsahuje řadu užitečných znalostí, technik a návodů a zároveň doporučenou strukturu úkolů řídícího rámce projektu a jejich návaznosti. Projektové řízení je součástí každého softwarového projektu.